Gröna Dioden

 
Varför lyser den inte?
Har du en kabelstam som även skall kopplas till + och - skall den inte lysa

Kabelstam 010
På denna kabelstam finns möjlighet att vrida kontakten 180° och ändå få den att passa.
testa om du har vänt någon fel.

.........................................................................................

 

Hur fungerar fjärren ?

1-knappsfjärr
När bilen varit avstängsd i ca 5 minuter startar boxen alltid i Max effekt.
Tryck på fjärren ger varannan gång ECO och varannan Max effekt.

 

 

 

                

4-knappsfjärr
OBS TRYCKFELSNISSE HAR VARIT FRAMME I BRUXANVISNINGEN.

AV skall vara OFF
Sedan står det att du har 4 olika lägen på varje ECO + POWER det skall vara 3.

 

Om du har ECO som förvald programvara
Läge 1 ON då har du max effekt av den extra effekt boxen kan ge
Läge 2 66% då har du 66% av vad boxen kan ge.
Läge 3 33% då har du 33% av vad boxen kan ge.
Läge 4 trycker du på OFF är det bilens egna effekt utan ECO funktion.

Trycker vi nu 3 sekunder på någon av knapparna växlar boxen över till den funktion du inte har som förvald
I detta fallet POWER läge. samt att du får den effekten som det står på knapen.
För följand lägen gäller kort tryck. långa tryck byter alltid mellan ECO och Power.

Läge 5 ON du har nu 100% av vad boxen kan ge i Powerläget
Läge 6 66% boxen ger 66% av vad den kan ge
Läge 7 33% boxen ger 33% av vad boxen kan ge.
Läge 8 trycker du på OFF har du bilens ordinarie effekt , samma som läge 4

Ytterligare ett långt tryck på någon knapp och du växlar över till andra programmet.
Stänger du av bilen någon minut , bilen startar då i förvalt läge , men den kommer ihåg vilken % du körde på.

Vill du ändra förvalt läge i boxen mellan ECO och POWER står det i bruxanvisningen hur man skall gå tillväga.

 

 .......................................................................................................

Justering av box

Vad gör de 2 olika byglarna ?

Röd:
Den röda ställer den ökade kraften utmed hela varvtalsregistret , från lågt till högt

Grön:
Denna bygel bestämmer hur högt upp i varvtalet den ökade effekten skall vara verksam.

 

Justera boxen
Boxen öppnas enligt bild ovan , dra isär boxen och kretskortet följer med ut.

 

-Jag vill ha mer effekt på låga varv
Flytta den röda bygeln ett eller ett par steg till höger.
Flyttas den för långt kan bilen börja att ryka eller gå in inödläge så att motorlampan tänds.

-Jag tycker att effekten avtar för tidigt
Flytta den gröna bygeln ett steg till Höger.
var uppmärksam på att högre effekt på högre varv sliter på "grejjerna"

-Bilen blev slöare på låga varv innan turbon kommer
justera ner den röda bygeln åt vänster , bilen får för mycket Diesel.

-Bilens motorlampa tänds vid låga till "normala varvtal
Flytta den röda bygeln ett snäpp till vänster för något lägre effekt.

-Bilen rycker
Flytta den röda bygeln ett snäpp till vänster för något lägre effekt.

-Bilen ryker
Flytta den röda bygeln ett snäpp till vänster för något lägre effekt.

-Bilens motorlampa tänds när jag kör på högre varv .
Flytta den gröna bygeln ett snäpp till vänster.
Den avgör hur långt upp i varvtal boxen skall behålla en högre effekt.

 

  .......................................................................................................

 -jag får inte isär kontakten i bilen
Börja med att sätta ihop de 2 ändarna på kabelstycket som följer din Speedkit , då ser du fuktionen av själva låsningen

Kabel 010
Tryck in kontakten samtidigt som du trycker på den lilla låsningen då är det lättare att få in låsningen att lossa.

Kabel 032 + 034
Böj till en plåt som bilden nedan , testa den sedan på kontaktstycket som följer Spedkittet.

När de gäller de antra kontakterna skicka gärna in tipps om det krävs något "bra att ha" verktyg.

 .........................................................................................

 -jag får inte ihop kontakterna

I ett fåtal bilar måste man skära bort en av styrlisterna för att få kontakterna att passa.

..............................................................

Färddator
Det är normalt att det ej går att lita på vad färddatorn visar efter att man monterat box .
I power läge brukar den visa för bra värden och i ECO läge för höga värden .
Men detta kan säkert skilja mellan olika bilar.

 Färddator

..............................................................

 Temperatur 

Boxen får ej monteras på en plats som gör att den blir så varm att du bränner dig på den , 
( så du måste släppa taget om du har den i handen )

  

..............................................................

När är boxen i ECO läge ?
 
När knappen är utdragen !

..............................................................

Det är en tunn svart sladd i kabelstammen skall den jordas ?

Nej den är antenn till fjärren

..............................................................


Gäller mina garantier på bilen om jag installerar box ?
Normalt är det aldrig tillåtet att trimma en bil , olika företag ser olika på detta.


Jag fick in detta svar när jag frågade en kund inom branschen.
Jag är inte handlare längre utan finns i dag inom en helt annan bransch.
Emellertid har jag varit chef i bilhandeln under några år. Slutade i bilbranschen 2006. På den verkstad som fanns inom företaget fanns ingen given linje för hur man skulle hantera ev garantier där man upptäckte att det var en dieselbox installerad. Om verkmästaren hade en dålig dag skulle han mycket väl kunnat meddela generalagenten det faktiska läget och ej ersätta skada. Han hade möjlighet att skriva in det i databasen som hanterade bilparken också såvitt jag minns. I praktiken var det dock aldrig några bekymmer. Även taxibilar som rullade 1000 mil per månad hade dylika boxar och garantier ifrågasattes aldrig. Taxibilarnas livslängd påverkades inte såvitt jag vet. De gick ofta mellan 40 och 50 000 mil innan de byttes ut och såldes därefter vidare fullt funktionsdugliga.

..............................................................